REPERATION • SERVICE • Försäljning

Vi reparerar dina maskiner

SNABB • KOSTNADSEFFEKTIV • KUNSKAP

SGBorr

Reperation & Service

Vi utför reparation och service av trycklufts-, hydraulik- och elmaskiner för företag och privatpersoner.

Reperation och komplettering av verktyg och verktygssatser

Försäljning av maskiner och reservdelar

Läs mer

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

E-post: s.g.maskinservice@hotmail.se Telefon: 076- 140 74 40