REPERATION • SERVICE • Försäljning

Vi reparerar dina maskiner

SNABB • KOSTNADSEFFEKTIV • KUNSKAP

SGBorr

Reperation & Service

Vi utför reparation och service av trycklufts-, hydraulik- och elmaskiner för företag och privatpersoner.

Reperation och komplettering av verktyg och verktygssatser

Försäljning av maskiner och reservdelar

Fein

Fein grundades år 1867 av Wilhelm Emil Fein. Wilhelm grundade företaget för tillverkning av fysikaliska och elektriska apparater. 
År 1895, 30 år efter att Wilhelm grundade företaget, uppfann hans son Emil Fein den första elektriska handborrmaskinen. 
Vilken kom att lägga grunden till de mycket tillförlitliga elverktygen som Fein idag tillverkar.
FEIN tillhör sedan 140 år tillbaka de globalt ledande tillverkarna av elverktyg.

Rotabroach

Rotabroach är ledande leverantör av kvalificerade skärverktyg för kärnborrning.Hos Rotabroach finns en lång och väl etablerad kundskap om kärnborrning och de krav som ställs på skärverktygen.Den kundskapen omsätts i en rationell produktion av ett brett sortiment skärverktyg för olika material.
Rotabroach Kärnborr HSS.
Finns i  borrdjup, 30 och 50 mm och i dimensionerna 12-100mm med Weldon 19mm fäste. Magnetstativen finns i flera storlekar.

Apex/Cleco

Apex är en förstahandsval för sveriges ledande industrier och företag när det gäller bits och hylsor. Apex Tool Group betjänar främst den globala fordons-, flyg, energi-, och allmänna industrimarknaden. 
Cleco – de främsta varumärkena av 
verktyg materialaverkning dom är kända för sin hållbarhet, tillförlitlighet och mångsidighet i industriella marknaden. Ett av marknadens bredaste och mest heltäckande utbud avmaterialaverkning samt åtdragning för bilindustrier och metalindustrier.

Kontakta oss för ett kostnadsförslag

E-post: s.g.maskinservice@hotmail.se Telefon: 076- 140 74 40